UNICO 8,5 SF

Ei ole võimalik paigaldada jahutusseadme välisosa?
Meie poole pöörduvad paljud kliendid ühe ja sama murega. Korteris/kontoris on võimatult palav, kuid tüüpilist konditsioneeri paigaldada ei saa, kuna pole kuhugi panna seadme välisosa. Eriti aktuaalne on antud probleem Tallinna vanalinnas aga kindlasti ka mujal Eestis, kus on piirangud seadmete paigaldusele hoone välisfassaadile või nt korteriühistu ei anna luba välisseadme paigalduseks.

LAHENDUS ON OLEMAS!
Itaalia tootja OlimpiaSplendid kes toodab kliimaseadmeid alates 1956 aastast, spetsialiseerub viimased 10 aastat, just seda tüüpi jahutusseadmete tootmisele, millel ei ole välisosa! Esimesed Olimpiasplendid välisosata jahutusseadmed on paigaldatud Eestis juba 7-8 aastat tagasi ning käesolevaks ajaks on antud seadmetega lahendatud mitmete Tallinna vanalinna hotelli ning muinsuskaitse all olevate hoonete jahutusvajadus. Samuti on neid seadmeid kasutatud ka kortermajades, kus korteriomanikul ei õnnestunud saada korteriühistult luba jahutusseadme välisosa paigalduseks hoone välisfassaadile.

Paigaldus
Tänu universaalsele seadme ülesehitusele on seda võimalik paigaldada nii kõrgele lae alla, kui ka madalamale, seina peale. Paigaldus ise on viidud võimalikult lihtsaks. Kõiki töid on võimalik teostada hoonest seest s.t. puudub vajadus kalli eritehnika järele nagu kraanad, tõstukid jms. Ka mõju hoone välisfassaadile on minimaalne kuna välisfassaadil jäävad näha ainult kaks väikest õhuresti läbimõõduga 202mm.